Získajte prestížny certifikát ONLINE!

TOGAF 9. Foundation - základná a pokročilá úroveň

Tento modulový vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti architektúry IT systémov. TOGAF je uznávaný, medzinárodný štandard pre riadenie IT Architektúry v súkromnom i verejnom sektore.

Máte otázky? Obráťte sa na nás ešte dnes.